ตำแหน่งงานที่รับ

ตำแหน่ง รับจำนวน (ตำแหน่ง)
Producer 1
Show Host (Freelance) 1
Merchandise 1
Customer Service Supervisor (QC & Training) 1
CSO - Customer Service Outbound 1

วิธีการสมัคร

  1. ส่งเอกสารสมัครงานของท่านมาที่อีเมลล์ Khanittha.sri@highshopping.com หรือ Umaporn.pos@highshopping.com